Indien de verzoeker het verzoek om internationale bescherming wil stopzetten voor het einde van de procedure, vult hij een formulier in waarin hij verklaart afstand te doen van het verzoek om internationale bescherming. Een verzoeker doet op eigen verantwoordelijkheid en uit vrije wil afstand van het verzoek om internationale bescherming. Niemand kan hem dwingen om het verzoek dat hij zelf heeft ingediend stop te zetten.

Het CGVS zet de asielprocedure onmiddellijk stop na ontvangst van het verzoek van de verzoeker tot afstand van de asielprocedure. De verzoeker ontvangt een beslissing tot beëindiging van het verzoek om internationale bescherming.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.