Werking van het CGVS tijdens de Coronacrisis

Het CGVS organiseert voorlopig geen persoonlijke onderhouden. De persoonlijke onderhouden via videoconferentie in gesloten centra gaan enkel door indien er voldoende garanties zijn over het respecteren van ‘social distancing’ in het gehoorlokaal van het gesloten centrum.

Het CGVS blijft wel verder werken. We nemen beslissingen en leveren attesten van burgerlijke stand af.

Het is belangrijk dat we dit blijven doen omdat de verzoekers en vluchtelingen hierop wachten en omdat de opvangstructuren niet onder nog meer druk mogen komen te staan.

Mocht het CGVS niet langer beslissingen nemen, zou dit de gemiddelde doorlooptijd van de verzoeken meteen doen toenemen. Dit zou onvermijdelijk een impact hebben op de opvangstructuren, waardoor het moeilijk zou worden om nog opvang aan te bieden aan nieuwe verzoekers wanneer de aanmelding en registratie opnieuw opstart.

Het CGVS kan momenteel nog beslissingen nemen, ook al vinden er geen persoonlijke onderhouden plaats. We werken dossiers af waarin al een persoonlijk onderhoud plaatsvond en we gaan na voor welke dossiers we een beslissing kunnen nemen zonder persoonlijk onderhoud. 

Onze medewerkers realiseren dit grotendeels in telewerk. De aanwezigheid op de werkvloer is teruggebracht tot een minimumbezetting. Aangezien het CGVS al jaren sterk inzet op telewerk, was het niet moeilijk om dit te organiseren.

Ook in deze moeilijke periode blijven de medewerkers van het CGVS met verantwoordelijkheidszin en inzet de missie van het CGVS uitvoeren.

25 maart 2020

Nieuw adres CGVS