Vernieuwde asielstatistieken

Vernieuwde asielstatistieken

 

Het CGVS publiceert vernieuwde asielstatistieken.

 

Eén asieldossier of één asielbeslissing kan betrekking hebben op meerdere personen. Minderjarige kinderen en jongeren volgen in veel gevallen één of beide ouders bij hun vlucht, maar zij waren tot op heden niet zichtbaar in de Belgische asielstatistieken. Vanaf januari 2016 publiceert het CGVS de maandelijkse asielstatistieken volgens het aantal personen in plaats van het aantal dossiers. Op deze manier stemmen de nationale statistieken overeen met de definities die Europese instanties hanteren zoals Eurostat en EASO.

Het beschermingspercentage is het aandeel personen aan wie het CGVS de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus verleent ten opzichte van het totaal aantal personen dat een eindbeslissing ontving, inclusief de beslissingen tot weigering van een inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Dit is eveneens conform Europese standaarden.

Nieuw is dat het CGVS ook statistieken toevoegt in verband met het geslacht en de leeftijd van asielzoekers. 

De asielstatistieken bevatten data afkomstig van de Dienst Vreemdelingenzaken (onder andere bevoegd voor de registratie van asielaanvragen) en van de databank van het CGVS (onder andere bevoegd voor de beoordeling en de beslissing). Het CGVS zal geleidelijk aan ook de data van vóór 2016 aanpassen om zo vergelijkingen mogelijk te maken.

18 februari 2016

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.