Vacature

Het CGVS is op zoek naar nieuwe Protection Officers en Administratieve medewerkers

De kandidaten kunnen zich tot 25 februari 2019 bij Selor inschrijven

In 2018 dienden in totaal 23.443 personen een verzoek om internationale bescherming in België in. Dit cijfer ligt heel wat hoger dan in 2017, toen 19.688 personen asiel vroegen in ons land. Vooral in de tweede helft van 2018 steeg het aantal verzoeken om internationale bescherming. Een groot deel van deze verzoeken is nog in behandeling bij de Dienst Vreemdelingenzaken en zal op termijn een grote werkvoorraad betekenen voor het CGVS.

Om deze situatie het hoofd te bieden, organiseert het CGVS contractuele selecties voor de functies van Protection Officer (niveau A) en administratief assistent (niveau C) die instaan voor de ondersteuning van onze werkprocessen. Het CGVS organiseert deze selecties samen met de DVZ die eveneens nood heeft aan bijkomende medewerkers (niveau A en C).

De vacatures voor het aanleggen van de nieuwe externe wervingsreserves van contractuele medewerkers zijn vandaag gepubliceerd op de site van Selor.

Het aantal wervingen evenals de timing van de indiensttredingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van de nodige budgettaire middelen. Gelet op de geplande duur van de selecties zullen wervingen ten vroegste in juni kunnen plaatsvinden.

 

U vindt de functiebeschrijvingen op de website van Selor (www.selor.be) en van de FOD Binnenlandse Zaken (www.ibz.be).

Het gaat om volgende selecties:

CNG19004 Migration Officer/Protection Officer (M/V/X) voor de Asiel-en Migratiediensten

https://www.selor.be/fr/emplois/job/CNG19004/Migration-officer-Protection-officer-m-v-x-voor-de-Asiel-en-Migratiediensten

CNG19005 Interviewer (M/V/X) voor de asiel-en migratiediensten

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG19005/Interviewer-m-v-x-voor-de-asiel-en-migratiediensten

08 februari 2019
Nieuw adres CGVS