Toevoeging clausule in bepaalde weigeringsbeslissingen

Voortaan worden in weigeringsbeslissingen van het CGVS waarbij tot voor kort bij het lezen van de betekeningsbrief van de beslissing niet duidelijk bleek welke beroepstermijn van toepassing was en of het beroep al dan niet opschortend was, de beroepstermijn en/of het al dan niet opschortende karakter vermeld.

In de conclusie van de beslissing verschijnt vanaf nu een clausule voor:

  • beslissingen genomen in het kader van een behandeling in versnelde procedure wanneer de beroepstermijn een verkorte termijn van tien dagen is. De termijn van tien dagen wegens behandeling in versnelde procedure is slechts van toepassing als het CGVS de beslissing heeft genomen binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het dossier. Aangezien de informatie moeilijk toegankelijk is en de oplossing tot nu toe niet voldoende duidelijk was, werd er beslist, een uitdrukkelijke clausule aan de beslissing toe te voegen.
  • de beslissingen “niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek)”. In deze beslissingen verschijnt een clausule in verband met het al dan niet opschortende karakter van het beroep, alsook een clausule in verband met de twee beroepstermijnen, naargelang de verzoeker al dan niet wordt vastgehouden op het ogenblik van het verzoek. Zowel de verzoeker als zijn raadsman weten namelijk of er al dan niet sprake is van een situatie van vasthouding. De twee termijnen worden vermeld in eenvoudige taal om de informatie toegankelijker te maken.
21 februari 2019
Nieuw adres CGVS