Tijdelijke gedeeltelijke opschorting van de betekening van beslissingen voor verzoekers uit Afghanistan

Tijdelijke gedeeltelijke opschorting van de betekening van beslissingen voor verzoekers uit Afghanistan

In augustus 2021 was er beslist tot een tijdelijke opschorting van de beslissingen voor verzoekers uit Afghanistan. Begin oktober werd die beslissing verlengd tot 15 november 2021.

Blijkt dat het nog te vroeg is om een einde te maken aan de opschorting op te heffen. Hiertoe ontbreekt nog steeds de vereiste informatie over de situatie in Afghanistan.

Om die reden wordt de tijdelijke opschorting van de beoordeling van de status van subsidiaire bescherming verlengd tot 4 januari 2022.

Het gaat niet om een volledige opschorting van de behandeling van de dossiers van verzoekers uit Afghanistan.

 • De behandeling van de dossiers (de organisatie van gehoren) blijft gewoon doorlopen.
 • Er wordt nog verder een beslissing genomen of betekend voor de volgende situaties:
  • De erkenning van een status van vluchteling.
  • De beslissing van niet-ontvankelijkheid voor een persoon met een status van bescherming in een andere lidstaat.
 • Worden in het algemeen opgeschort:
  • De beoordeling van de status van subsidiaire bescherming. Dus het nemen van de volgende beslissingen:
   • De toekenning van de status van subsidiaire bescherming
   • De weigering van de status van vluchteling en subsidiaire bescherming
  • De betekening van beslissing van niet ontvankelijkheid voor volgende verzoeken (meervoudige verzoeken).
 • Voor de volgende verzoeken wordt er per dossier nagegaan of er relevante nieuwe elementen zijn. In geval van nieuwe relevante elementen wordt er een beslissing van ontvankelijkheid genomen. Er wordt voorlopig geen beslissing van niet ontvankelijkheid betekend.
17 november 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.