Tabula Rasa

Gezien de hoge werklast waarmee het CGVS te kampen heeft en de huidige asielcontext werden de bestaande werkprocedures tegen het licht gehouden. Enkele maanden geleden ging zo het proefproject Tabula Rasa van start. Drie groepen, bestaande uit supervisoren en protection officers uit de verschillende geografische secties, kwamen op regelmatige basis samen om vanaf een blanco blad te brainstormen rond maatregelen om het aantal beslissingen te maximaliseren. Zij werden hierin ondersteund door NIDO, het Innovatielab voor de Federale Overheid (FOD BOSA). Dankzij de input van deze vrijwilligers werden er innovatieve voorstellen op tafel gelegd, met behoud van de kwaliteit en die uiteraard rekening houden met het wettelijke kader. Voorstellen die gedragen moeten worden door al onze medewerkers.

Een aantal nieuwe werkmethodes zullen nu uitgetest worden. Zo zullen, bijvoorbeeld, een aantal beslissingen op een alternatieve wijze worden gemotiveerd en zal er ook geëxperimenteerd worden met het versturen van voorafgaandelijke vragenlijsten om meer informatie te bekomen vooraleer het persoonlijk onderhoudt plaatsvindt. Deze zullen alleen verstuurd worden naar dossiers op Franstalige taalrol. De belangrijkste partners van het CGVS, gaande van Fedasil tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, werden reeds ingelicht over het project en de nakende testfase.

De testfase zal een vijftal maanden duren, van september ’23 tot en met januari ’24. Hierbij zijn een dertigtal medewerkers betrokken die aan de slag zullen gaan met de nieuwe werkmethodes. Een monitoring en evaluatie van het project worden uiteraard ook voorzien. Wij houden jullie op de hoogte van het verder gevolg dat desgevallend gegeven zal worden na de testfase.

18 juli 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.