Spoorstaking van 29 november tot en met 1 december – gehoren gaan door

Vanaf dinsdag 29 november tot en met donderdag 1 december vindt een spoorstaking plaats. Gelet op de bijzondere context van de asielcrisis en omdat de NMBS in geval van stakingsacties een minimale dienstverlening aanbiedt, heeft het CGVS beslist om de geplande persoonlijke onderhouden van 29 november tot en met 1 december niet te annuleren.

We vragen aan de verzoekers, voogden, vertrouwenspersonen en/of advocaten die op deze dag uitgenodigd zijn voor een persoonlijk onderhoud, al het mogelijke te doen om naar het CGVS te komen.

Indien dit niet mogelijk is, is het belangrijk om de afwezigheid vooraf te melden via cgra-cgvs.Dispatching@ibz.be met vermelding van naam en dossiernummer. Het CGVS stuurt dan zo snel mogelijk een nieuwe uitnodiging.

25 november 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.