Spoorstaking op 6 en 7 december: persoonlijke onderhouden gaan door

Door een staking zal het treinaanbod beperkt zijn van dinsdag 5 december, vanaf 22 uur, tot en met donderdag 7 december. Op basis van het beschikbare personeel zal de NMBS een alternatieve treindienst opstellen.

Gelet op de bijzondere context van de asielcrisis en omdat de NMBS in geval van stakingsacties een minimale dienstverlening aanbiedt, heeft het CGVS beslist om de geplande persoonlijke onderhouden van woensdag 6 en donderdag 7 december niet te annuleren.

We vragen aan de verzoekers, voogden, vertrouwenspersonen en/of advocaten die op deze dag uitgenodigd zijn voor een persoonlijk onderhoud, al het mogelijke te doen om naar het CGVS te komen. Indien dit niet mogelijk is, is het belangrijk om de afwezigheid vooraf te melden via cgra-cgvs.Dispatching@ibz.be met vermelding van naam en dossiernummer. Het CGVS stuurt dan zo snel mogelijk een nieuwe uitnodiging.

28 november 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.