Pilootproject videogehoren met minderjarigen

Context

Het CGVS onderzoekt momenteel diverse opties om een onafgebroken werking te verzekeren in periodes zoals de huidige, waarin we onverwacht met Covid-19 werden geconfronteerd. Hoewel het CGVS de gehoren van niet-begeleide minderjarigen binnen afzienbare tijd zal hernemen, zal dit in eerste instantie niet op volle capaciteit zijn omwille van de vereiste corona-veiligheidsmaatregelen. We zullen ons vervolgens aanpassen aan de evolutie van de situatie op het vlak van volksgezondheid.

EASO, het Europese Asielagentschap, dringt er bij de Europese lidstaten op aan alternatieven te onderzoeken voor een onafgebroken behandeling van verzoeken om internationale bescherming te verzekeren in crisissituaties. Een van de pistes die EASO aanbeveelt, is de organisatie van videogehoren.

Beperkt pilootproject

Om deze redenen besloot het CGVS in overleg met Dienst Voogdij, Fedasil en het Rode Kruis een beperkt pilootproject met videogehoren op te starten. De huidige situatie laat echter niet toe videogehoren te organiseren in de opvangcentra. Het Rode Kruis en haar voogden toonden zich daarom bereid om een beperkt aantal videogehoren te organiseren in hun hoofdzetel te Mechelen.  Daar is een vergaderruimte met groot videoscherm, waar de regels van social distancing ook tijdens een videogehoor kunnen gerespecteerd worden. De Dienst Voogdij ondersteunt dit project, dat van 22 juni tot 3 juli loopt.

Evaluatie

Het project zal vervolgens worden geëvalueerd met de aanwezigen tijdens het persoonlijk onderhoud en de betrokken partijen. De voogden van het Rode Kruis zullen tijdens hun coaching sessies de vrijwillige en zelfstandige voogden uitgebreid informeren over hun vaststellingen, de praktische organisatie en het verloop van een videogehoor. Hierbij moet wel worden benadrukt dat een persoonlijk onderhoud op het CGVS de standaard blijft.

We bezorgen de resultaten van de evaluatie van dit project op een later ogenblik aan de betrokken partners.

17 juni 2020

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.