Opschorting beslissingen Afghanistan

Het CGVS voert een tijdelijke, gedeeltelijke opschorting in van de betekening van beslissingen van verzoekers afkomstig uit Afghanistan

Wij hebben de evolutie van de situatie in Afghanistan de voorbije weken meer dan ooit opgevolgd. De situatie daar was de voorbije jaren al zeer problematisch. Met het versterkt offensief van de taliban is de situatie er op korte tijd onverwacht snel gewijzigd.

Omdat de situatie er snel evolueert en het moeilijk in te schatten is hoe de situatie er binnen enkele weken zal uitzien, besloten we een tijdelijke opschorting van de beoordeling van de status van subsidiaire bescherming in te lassen.

Die beslissing geldt in eerste instantie tot eind september.

Het gaat niet om een volledige opschorting van de behandeling van de dossiers van verzoekers uit Afghanistan.

 • De behandeling van de dossiers (de organisatie van gehoren) blijft gewoon doorlopen.
 • Er kan nog een beslissing worden genomen of betekend voor de volgende situaties:
  • De erkenning van een status van vluchteling.
  • De beslissing van niet-ontvankelijkheid voor een persoon met een status van bescherming in een andere lidstaat.
 • Worden in het algemeen opgeschort:
  • De beoordeling van de status van subsidiaire bescherming.
  • Het nemen van een beslissing voor de volgende verzoeken.
16 augustus 2021