Onterechte kritiek op het Soedan-rapport

Op maandag 25 juni verscheen op de nieuwssite Apache.be een artikel met de titel De Soedan-files (1): hoe het Commissariaat-Generaal essentiële informatie verzweeg, dat enkele dagen later deels overgenomen werd door de nieuwssite van Knack. Vervolgens heeft de Liga voor de Mensenrechten hierop een perscommuniqué verspreid dat deze info herneemt en de onpartijdigheid van het CGVS in vraag stelt. De commissaris-generaal vond het belangrijk hierop te reageren en deze foutieve informatie recht te zetten.

Het CGVS stuurde op 29 juni 2018 daarom volgend persbericht uit: CGVS weerlegt aantijgingen over partijdig Soedan-onderzoek.

Het CGVS betreurt dat de Liga voor de Mensenrechten en haar Franstalige evenknie ongegronde beweringen overnemen

Het CGVS kreeg op 22 december 2017 van de regering de opdracht te onderzoeken wat er precies gebeurde met een aantal Soedanezen die in het najaar van 2017 teruggestuurd werden naar hun land, nadat ze in België door een Soedanese identificatiemissie waren ondervraagd.

Het CGVS heeft bij zijn onderzoek al het mogelijke gedaan om zicht te krijgen op de reële situatie van deze personen. In zijn rapport dat op 9 februari 2018 verscheen staat duidelijk weergegeven welke feiten konden worden vastgesteld. Op geen enkele wijze werden tijdens dit onderzoek feiten achtergehouden.

Het CGVS kan slechts herhalen dat er op basis van dit onderzoek, dat grondig en in alle onafhankelijkheid werd gevoerd, geen feiten werden vastgesteld die er ondubbelzinnig op wijzen dat de teruggestuurde Soedanezen waarvan sprake bij hun terugkeer in Khartoem een reëel risico liepen op een onmenselijke of vernederende behandeling.

'Liga voor Mensenrechten en La Ligues des Droits de l'Homme over de "Soedan-files" Apache', https://mensenrechten.be/nieuwsberichten/liga_voor_mensenrechten_en_la_ligues_des_droits_de_lhomme_over_de_soedan_fi

02 juli 2018
Nieuw adres CGVS