Oekraïne - stand van zaken betreffende beschermingsaanvragen in België

De behandeling van verzoeken om internationale bescherming van Oekraïense onderdanen bij het CGVS is sinds 28 februari opgeschort. 

Personen met de Oekraïense nationaliteit of personen die in Oekraïne het statuut van internationale bescherming verkregen, hebben de mogelijkheid om tijdelijke bescherming aan te vragen.

Het CGVS herinnert eraan dat de registratie en de toekenning van de status van tijdelijke bescherming tot de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken behoren.

Voor informatie over de tijdelijke beschermingsstatus verwijzen wij naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken..

Voor alle nuttige informatie over de situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor ons land verwijzen wij naar de website https://info-ukraine.be/nl.

17 maart 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.