Nieuwe protection officers wonen persoonlijke onderhouden bij via webcam

In maart en april 2020 startten op het CGVS een heel aantal nieuwe protection officers. Ondanks de lockdown konden zij een groot deel van hun opleiding afwerken. De opleiding voorziet ook dat ze een aantal persoonlijke onderhouden bijwonen.

De nieuwe protection officers kunnen de persoonlijke onderhouden persoonlijk bijwonen indien het maximum aantal aanwezigen in het lokaal niet hoger is dan vier. Dit betekent dat zij aanwezig kunnen zijn wanneer er geen tolk en/of geen advocaat aanwezig is.

Zij kunnen ook persoonlijke onderhouden bijwonen via webcam. Het persoonlijk onderhoud wordt in dat geval gefilmd en live uitgezonden in een ander lokaal, waar meerdere protection officers kunnen meevolgen. Het persoonlijk onderhoud wordt niet opgenomen en er worden geen beelden van het persoonlijk onderhoud verspreid. Het persoonlijk onderhoud kan alleen rechtstreeks worden gevolgd. Het CGVS leeft de privacy van de verzoekers om internationale bescherming strikt na.

De protection officers die het persoonlijk onderhoud meevolgen moeten zich, net als de protection officer die het onderhoud afneemt, houden aan de geheimhoudingsplicht.

We lichten de verzoekers en advocaten in over de mogelijkheid dat er gefilmd wordt door middel van een bijlage bij de oproepingsbrief. Aan het begin van het persoonlijk onderhoud vraagt de protection officer toestemming voor het gebruik van de webcam. Een verzoeker mag weigeren en hoeft daarvoor geen reden op te geven. Uiteraard heeft een weigering geen enkel gevolg voor de verzoeker.

Indien een verzoeker opgeroepen is voor een persoonlijk onderhoud en niet gefilmd wil worden, dan kan hij/zij dit laten weten via cgra-cgvs.dispatching@ibz.fgov.be met duidelijke vermelding van naam en OV-nummer.

02 juli 2020

Nieuw adres CGVS