Nieuwe lijst veilige landen

België heeft een nieuwe lijst met veilige landen van herkomst goedgekeurd. Dit kan enkele specifieke gevolgen hebben voor de procedure op het CGVS en voor de beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd als er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging en er geen risico op ernstige schade bestaat.

Om te bepalen of een land veilig is, wordt er rekening gehouden met de wettelijke toestand, de toepassing van het recht en met de algemene politieke omstandigheden in het land.

België heeft deze lijst op 15 februari 2019 geüpdatet (gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 1 maart 2019, Numac: 2019010039).

De volgende landen worden op dit ogenblik als veilige landen van herkomst beschouwd: Albanië, Bosnië-Herzegovina, FYROM (dat sinds 12 februari 2019 officieel de “Republiek Noord-Macedonië” heet), Kosovo, Montenegro, Servië, India en Georgië. Het gaat om dezelfde landen als deze die worden vermeld in het koninklijk besluit van 17 december 2017.

Deze lijst wordt minstens eenmaal per jaar herzien en kan aan de hand van de meest recente situatie in het land worden geüpdatet.

Voor de burgers van een land dat op de lijst van veilige landen van herkomst staat, geldt het vermoeden dat internationale bescherming niet nodig is. Daarom kan de behandeling van hun verzoeken om internationale bescherming  versneld worden.

27 februari 2019
Nieuw adres CGVS