Nieuwe lijst veilige landen

België heeft een nieuwe lijst met veilige landen van herkomst goedgekeurd. Dit heeft enkele specifieke gevolgen voor de procedure op het CGVS en voor de beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd als er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging en er geen risico op ernstige schade bestaat.

Om te bepalen of een land veilig is, wordt rekening gehouden met de wettelijke toestand, de toepassing van het recht en met de algemene politieke omstandigheden in het land.

België heeft deze lijst op 17 december 2017 geüpdatet (gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 27 december 2017).

De volgende landen worden op dit ogenblik als veilige landen van herkomst beschouwd: Albanië, Bosnië-Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro, Servië, India en Georgië. Dit betreffen dezelfde landen als deze die worden vermeld in het koninklijk besluit van 3 augustus 2016.

Deze lijst wordt minstens eenmaal per jaar herzien en kan aan de hand van de meest recente situatie in het land worden geüpdatet.

Voor de burgers van een land dat op de lijst van veilige landen van herkomst staat, geldt het vermoeden dat internationale bescherming niet nodig is. Daarom moeten de asielzoekers uit die landen elementen voorleggen die duidelijk aantonen dat hun land in hun geval niet als veilig kan worden beschouwd. Bijgevolg berust de bewijslast bij de asielzoeker.

05 februari 2018
Nieuw adres CGVS