Nationale staking van 10 maart – gehoren gaan door

Op vrijdag 10 maart is een nationale stakingsactie aangekondigd. Al het openbaar vervoer (NMBS, MIVB, TEC en De Lijn) zal getroffen worden.

Gelet op de bijzondere context van de asielcrisis en omdat de NMBS in geval van stakingsacties een minimale dienstverlening aanbiedt, heeft het CGVS beslist om de geplande persoonlijke onderhouden van  10 maart 2023 niet te annuleren.

We vragen aan de verzoekers, voogden, vertrouwenspersonen en/of advocaten die op deze dag uitgenodigd zijn voor een persoonlijk onderhoud, al het mogelijke te doen om naar het CGVS te komen.

Indien dit niet mogelijk is, is het belangrijk om de afwezigheid vooraf te melden via cgra-cgvs.Dispatching@ibz.be met vermelding van naam en dossiernummer. Het CGVS stuurt dan zo snel mogelijk een nieuwe uitnodiging.

06 maart 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.