Nationale betoging van 16 december - persoonlijke onderhouden gaan door

Er is een nationale betoging aangekondigd op vrijdag 16 december. Omdat een deel van het personeel van de MIVB en De Lijn deelneemt, wordt er sterke hinder verwacht op het bus-,tram- en metronet.

Gelet op de bijzondere context van de asielcrisis heeft het CGVS beslist om de geplande persoonlijke onderhouden van 16 december niet te annuleren.

We vragen aan de verzoekers, voogden, vertrouwenspersonen en/of advocaten die op deze dag uitgenodigd zijn voor een persoonlijk onderhoud, al het mogelijke te doen om naar het CGVS te komen.

Indien dit niet mogelijk is, is het belangrijk om de afwezigheid vooraf te melden via cgra-cgvs.Dispatching@ibz.be met vermelding van naam en dossiernummer. Het CGVS stuurt dan zo snel mogelijk een nieuwe uitnodiging.

14 december 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.