Lockdown – gehoren gaan door

Het Overlegcomité kondigde een nieuwe lockdown af. De diensten van de asielinstanties worden beschouwd als essentieel. Het CGVS werkt dus verder en de persoonlijke onderhouden kunnen doorgaan. Het CGVS nam van bij de heropstart zeer uitgebreide maatregelen waardoor dit veilig kan gebeuren.

Het verderzetten van de persoonlijke onderhouden is essentieel om de achterstand en de druk op de opvangstructuren redelijk te houden.

Bij de lockdown in maart heeft het CGVS de persoonlijke onderhouden tijdelijk stopgezet omdat we toen nog geen veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd hadden.

Vanaf de heropstart van de persoonlijke onderhouden begin juni, nam het CGVS grondige veiligheidsmaatregelen om de gehoren coronaproof te laten doorgaan.

We zijn deze maatregelen steeds strikt blijven toepassen. Door een constante opvolging ervan, is het CGVS ook nu in staat om de persoonlijke onderhouden veilig te organiseren.

We herinneren advocaten, verzoekers, voogden en vertrouwenspersonen eraan dat het uiterst belangrijk is alle maatregelen op het openbaar vervoer en op het CGVS te respecteren, en bij ziekte of quarantaine zeker niet naar het CGVS te komen.

Wanneer een verzoeker het persoonlijke onderhoud niet kan bijwonen omwille van ziekte of quarantaine, dient hij/zij ons hiervan op de hoogte te brengen binnen de termijn die vermeld staat op de oproepingsbrief.

02 november 2020