Jaarverslag van het CGVS voor 2021

Het CGVS heeft het jaarverslag voor 2021 gepubliceerd.

In 2021 was het wegwerken van de achterstand reeds een topprioriteit voor het CGVS. De commissaris-generaal geeft dit ook duidelijk aan in zijn voorwoord “Alle hens aan dek voor het wegwerken van de achterstand.”

Dit punt blijft ook in 2022 de topprioriteit, naast het nemen van de juiste beslissing, door consequent een status van vluchteling of subsidiaire bescherming toe te kennen aan wie nood heeft aan bescherming en die te weigeren wanneer die nood niet aanwezig is.

Dat de genomen maatregelen tot resultaten leiden, blijkt uit het aantal beslissingen in juni en juli 2022. De output lag in deze maanden beduidend hoger dan de maanden voordien. Dit heeft ertoe geleid dat de achterstand in deze periode met bijna 1.000 dossiers is gedaald.

Je kan het jaarverslag 2021 hier terugvinden. Het jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en Frans in een online versie en in PDF formaat.

03 augustus 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.