Jaarrapport European Migration Network (EMN)

Het jaarrapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2020.

Dit is het 17de jaarlijks rapport van het Europees Migratienetwerk (EMN).

EMN België stelde een nationaal rapport op. De andere nationale contactpunten van het EMN produceerden eveneens een dergelijk rapport. Op basis van deze nationale bijdrages werd een syntheserapport op Europees niveau opgesteld. Deze rapporten zijn beschikbaar in het Engels.

Het syntheserapport geeft een overzicht van de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel op niveau van de lidstaten en op EU-niveau van het referentiejaar. Het syntheserapport bevat ook relevant cijfermateriaal. Het syntheserapport en de nationale rapporten bevatten tevens informatie over de belangrijkste discussies op beleidsniveau en/of in de bredere samenleving, evenals de implementatie van EU wetgeving.

Meer specifiek focussen het syntheserapport en het nationale rapport op de volgende onderwerpen:

  • Legale migratie en mobiliteit
  • Internationale bescherming
  • Minderjarigen en andere kwetsbare groepen
  • Integratie
  • Nationaliteit en Staatloosheid 
  • Irreguliere migratie en grenscontrole
  • Terugkeer
  • Bestrijding van de mensenhandel
  • Migratie en ontwikkeling
21 juni 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.