Jaarlijks beleidsrapport EMN

Actueel / Jaarlijks beleidsrapport EMN

Het Europees Migratienetwerk (EMN) publiceerde zijn jaarlijks beleidsrapport over asiel en migratie in België in 2016.

Op basis van input van vrijwel alle EU-lidstaten en Noorwegen werd ook een vergelijkend syntheserapport opgesteld. Dit syntheserapport bevat een overzicht van de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen op vlak van migratie en asiel in de Europese lidstaten in 2016. In het syntheserapport komen de volgende thema’s aan bod:

  •     Internationale bescherming
  •     Legale migratie en mobiliteit
  •     Niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
  •     Bestrijding van mensenhandel
  •     Migratie en ontwikkeling
  •     Irreguliere migratie en mensensmokkel
  •     Terugkeer

Deze rapporten zijn beschikbaar in het Engels via https://emnbelgium.be/nl/publication/jaarlijks-beleidsrapport-over-asiel-en-migratie-belgie-en-de-eu-2016-emn?q=/publication/annual-report-asylum-and-migration-policy-belgium-and-eu-2016-emn.

04 juli 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .