Internationale Vrouwendag 2022

Het CGVS is zich ervan bewust dat gendergerelateerde ongelijkheid en discriminatie een belangrijke impact kunnen hebben op het zoeken van internationale bescherming voor vrouwen, mannen en kinderen. Vaak bevinden vrouwen zich in een situatie van grotere kwetsbaarheid van mannen, wat verschillende aspecten op gebied van asiel betreft. De actualiteit toont de enorme kwetsbaarheid van vrouwen in een oorlog, zowel van de Oekraïense vrouwen als van alle vrouwen die in een land in oorlog leven, aan.

Het CGVS heeft bijzondere aandacht voor de verzoeksters om internationale bescherming verschillende maatregelen die dagelijks worden toegepast door de protection officers (PO’s), en in verschillende verwezenlijkingen.

  • Sinds haar oprichting in 2005 staat de gendercel in dienst van de geografische secties en andere diensten van het CGVS om ontwerprichtlijnen op te stellen, de PO’s te helpen, te adviseren, hun behoeften vast te stellen en door te geven om deze dossiers beter te behandelen en om de kwaliteit van de behandeling van de genderdossiers op te volgen. Deze cel telt momenteel zestien personen, verdeeld over de geografische secties, de juridische dienst en Cedoca.
  • De PO’s maar ook de tolken van het CGVS volgden intern en externe verschillende opleidingen: opleidingsmodules van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken over gender, genderidentiteit en seksuele oriëntatie, over persoonlijke onderhouden met kwetsbare personen, CGVS-modules over het rekening houden met gender in de asielprocedure, over seksueel geweld en de gevolgen ervan, over vrouwelijke genitale verminking (VGV), opleidingen door externe experts over traumatische herinneringen en over seksueel geweld…
  • Specifieke richtlijnen voor de behandeling van verzoeken van specifieke groepen (slachtoffers van seksueel geweld, van VGV…).
  • In 2019 begon een gespecialiseerd team van PO’s, dat verantwoordelijk is voor de meest complexe genderdossiers, specialisatietraject.
  • Op vraag van de PO’s krijgen zij advies en individuele steun in het kader van specifieke gendergerelateerde dossiers.
  • Verzoeksters om internationale bescherming krijgen specifieke informatie voor de slachtoffers van sommige vormen van gendergerelateerd geweld.
  • De brochure “vrouwen, meisjes en asiel in België” is beschikbaar op de website van het CGVS.
  • Zowel voor de PO’s als voor de tolken zijn verschillende opleidingen, sensibiliserings- en andere acties gepland in 2022 (en de komende jaren). Deze opleidingen gaan over interculturele communicatie met focus op de positie van vrouwen en seksuele minderheden, over de neurologische en psychologische gevolgen van seksueel geweld, over huiselijk geweld en over slachtoffers van mensenhandel.
08 maart 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.