Hotspots voor relocatie: CGVS stuurt experten

Hotspots voor relocatie in Italië en Griekenland: het CGVS stuurt experten ter plaatse

De huidige migratie in de EU is ongezien. Begin oktober stond de teller van aankomsten over de Middellandse Zee in 2015 op 575.000, waarvan bijna 450.000 in Griekenland alleen. Bijna al deze migranten reizen verder naar andere landen in de Europese Unie, voornamelijk naar Duitsland en Zweden, maar ook naar andere EU-landen, waaronder Oostenrijk, Nederland, Finland en ook België. Al deze landen kennen sinds de zomer van 2015 een exponentiële stijging van het aantal asielzoekers. In januari 2015 waren er in de hele EU ongeveer 66.000 asielaanvragen, in juli waren dit er bijna 120.000 en de stijging zet zich nog sterker door in augustus en september.

België registreerde in september 2015 5.512 asielaanvragen, een stijging van meer dan 300 % ten opzichte van januari 2015.

Wat doet de EU?

De Europese Unie heeft sinds het begin van de crisis in de lente een ongezien aantal voorstellen gedaan en beslissingen genomen. De Europese Agenda voor Migratie van 13 mei 2015 bevat een groot pakket aan maatregelen om de crisis het hoofd te bieden, zowel op korte, middellange als lange termijn.

Relocatie

Een van de belangrijkste acties binnen de Europese Agenda voor Migratie is de ondersteuning van Griekenland en Italië door de relocatie van asielzoekers. Over een periode van twee jaar worden in totaal 160.000 asielzoekers met een hoge kans op erkenning van het vluchtelingenstatuut opgevangen door andere EU-lidstaten. Concreet gaat dit over Syriërs, Eritreeërs en Irakezen. Deze relocatie gebeurt volgens een vaste verdeelsleutel. België moet voorlopig 3.794 asielzoekers opnemen.

Hotspots

Het Europese Asielondersteuningsbureau (EASO) heeft een heel belangrijke rol bij de operationalisering van het relocatiemechanisme in Griekenland en Italië, voornamelijk in de zogenaamde hotspots. In deze hotspots werken verschillende EU-agentschappen (EASO, Frontex en Europol) samen met de nationale autoriteiten om de asielzoekers te registreren, te informeren en mogelijk te selecteren voor relocatie naar een andere EU-lidstaat.

Wat doet het CGVS?

Het CGVS neemt zijn verantwoordelijkheid en neemt actief deel aan de opstartfase van de hotspots voor de uitvoering van het EU-relocatieprogramma.

Een CGVS expert is op 27 september 2015 vertrokken naar Sicilië. Zij werkt samen met Italiaanse collega’s en collega’s uit andere EU-lidstaten in een hotspot in de buurt van Agrigento, waar de ferry’s met asielzoekers uit Lampedusa aankomen. Het takenpakket van dit team bestaat grotendeels uit de registratie van asielzoekers en het informeren over een mogelijke relocatie naar een ander EU-land.

Het CGVS heeft ook nog een tweede expert aangeboden aan EASO om nog dit jaar bijstand te verlenen aan Italië of Griekenland, in het kader van de hotspots.

16 oktober 2015

Nieuw adres CGVS