Hoe foute identiteitsgegevens laten rechtzetten?

Wanneer iemand asiel aanvraagt bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), noteert de DVZ de identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats… ) in het wachtregister. De asielzoeker krijgt daarna een bijlage 25/26 (asielaanvraag aan de grens / asielaanvraag in het binnenland). Op deze bijlage staan de identiteitsgegevens vermeld. Het is mogelijk dat hierin fouten sluipen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen foutieve identiteitsgegevens worden rechtgezet. De werkwijze verschilt naargelang het statuut (asielzoeker / erkend vluchteling / subsidiair beschermde).

Asielaanvraag is nog in behandeling

Een asielzoeker kan tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken fouten in zijn persoonlijke gegevens melden. Meldt een asielzoeker een fout niet tijdens dit interview, dan voert de Dienst Vreemdelingenzaken een verbetering alleen door mits een afspraak en mits het voorleggen van een geldig paspoort.

In dit geval kan de asielzoeker een afspraak maken met de Cel Administratie en Registratie van de Directie Asiel van Dienst Vreemdelingenzaken (voor het Nederlands op het telefoonnummer 02 488 90 71 en FR : 02 488 90 73, e-mail NL asiel.administratie@ibz.fgov.be en FR asile.administration@ibz.fgov.be). Bij twijfel over de authenticiteit van het paspoort, zal dit onderzocht worden.

Erkende vluchtelingen

Wil een erkende vluchteling zijn identiteitsgegevens verbeteren, dan stuurt hij per mail, per post of per fax een aanvraag naar de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen van het CGVS. Hij motiveert zijn aanvraag en voegt de nodige bewijsstukken met de juiste identiteitsgegevens toe. De Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen onderzoekt elke aanvraag individueel. Is de aanvraag gegrond, dan levert het CGVS een vluchtelingenattest en eventueel een getuigschrift van identiteit en geboorte af. Hiermee kan de erkende vluchteling zich tot de gemeente wenden, die de verbetering van de identiteitsgegevens in het vreemdelingenregister zal doorvoeren.

Subsidiair beschermden

Een subsidiair beschermde neemt voor de verbetering van zijn identiteitsgegevens contact op met de gemeente waar hij verblijft. De gemeente zal, mits voorlegging van een geldig paspoort via de Dienst Vreemdelingenzaken de verbetering in het Vreemdelingenregister doorvoeren.

22 november 2016

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.