Het is Wereldvluchtelingendag

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag brengt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) samen met de Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) hulde aan de moed en het doorzettingsvermogen van hen die op de vlucht zijn voor vervolging en conflicten. Het CGVS maakt van deze gelegenheid gebruik om te herhalen dat het zijn cruciale opdracht blijft bescherming te bieden aan personen die dit nodig hebben, op basis van wettelijke criteria en objectieve informatie over de situatie in de landen van herkomst.

Het aantal verzoeken om internationale bescherming is een van de grootste humanitaire uitdagingen van onze tijd. Volgens het laatste Global Trends Report van de UNHCR waren eind 2023 een recordaantal van 120 miljoen personen gedwongen ontheemd als gevolg van oorlog, vervolging, geweld en mensenrechtenschendingen, wat overeenkomt met de bevolking van Japan (*). In België bedroeg het jaarlijkse aantal verzoekers om internationale bescherming in 2022 en 2023 meer dan 35.000.

Deze zeer hoge instroom blijft het Belgische asielsysteem in het algemeen en het CGVS in het bijzonder onder druk zetten. Het aantal verzoeken overstijgt ruimschoots de menselijke capaciteit om ze te behandelen, wat resulteert in een enorme werklast en een toename van het aantal verzoekers die op een beslissing wachten.

Gezien de bijzonder kritieke opvangcontext en de noodzaak om snel te kunnen reageren op verzoeken om internationale bescherming, stelt het CGVS alles in het werk om het aantal beslissingen te verhogen en de behandelingstermijn te verkorten, door zijn personeel te versterken en structurele maatregelen te nemen. In 2023 nam het CGVS 23,6 % meer beslissingen dan het jaar voordien (gemeten in dossiers). Hierdoor konden beslissingen worden genomen voor een recordaantal van 30 000 personen.

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag, die in het teken staat van solidariteit met vluchtelingen, erkent het CGVS dat er nog veel werk aan de winkel is om de achterstand in dossiers en de behandelingstermijnen te verminderen. In dit opzicht zet het zijn inspanningen voort en blijft het investeren in andere maatregelen en initiatieven om tot een nog efficiëntere en snellere behandeling te komen.

(*) Zie Global Trends report 2023 | UNHCR

20 juni 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.