Het CGVS lanceert ‘Asyluminbelgium’

Op 22 maart 2021 lanceert het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) asyluminbelgium.be om asielzoekers in 9 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Pashto, Farsi, Tigrinya en Somali) te informeren over de asielprocedure in België.

Volgens Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, “heeft deze nieuwe website als doel om objectieve informatie op maat van de verzoekers om internationale bescherming te brengen over het verloop van hun asielprocedure en om hen correct in te lichten over hun rechten en plichten tijdens deze procedure.”

Het CGVS heeft de website kunnen realiseren dankzij de inbreng van zowel professionals in het veld als (ex-)asielzoekers.

De website biedt onder andere antwoord op volgende vragen:

  • Welke stappen doorloopt de asielzoeker doorheen de asielprocedure?
  • Hoe kan de asielzoeker zich voorbereiden op het gesprek bij het CGVS?
  • Wat verwacht het CGVS van de asielzoeker? 
  • Hoe ziet de asielprocedure eruit voor niet-begeleide minderjarigen?
  • In welke gevallen kan een minderjarige die met zijn ouders in België is, een eigen asielaanvraag indienen?
  • Onder welke voorwaarden kan een verzoeker opnieuw asiel aanvragen na een weigering?

Alle tekst wordt ondersteund door audio, zodat ook de asielzoeker die niet of minder goed kan lezen, toegang heeft tot alle informatie.

Op de website zijn ook 4 video’s te zien waarin de kijker het parcours kan volgen van Zana. Zij getuigt over haar traject vanaf het begin van haar asielaanvraag tot het moment dat zij een beslissing ontvangt. Door deze getuigenis kan de asielzoeker zich op een toegankelijke en laagdrempelige manier een beeld vormen van de verschillende stappen die hij/zij zal doorlopen.

De algemene website van het CGVS (www.cgvs.be) blijft de referentie voor erkende vluchtelingen, advocaten, procedurebegeleiders, de pers en het brede publiek. Met asyluminbelgium.be voldoet het CGVS aan haar plicht om de asielzoeker grondig te informeren. Voor het eerst tilt het CGVS de informatieverlening voor asielzoekers naar een digitaal niveau. Met deze mobiele website heeft de asielzoeker altijd direct toegang tot de meest recente en betrouwbare info.

Dit project kwam mede tot stand dankzij AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie).

 

22 maart 2021