Het CGVS hervat de behandeling van alle Palestijnse dossiers

Naar aanleiding van de escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict in oktober besliste het CGVS  tot een tijdelijke opschorting van de beslissing tot toekenning of weigering van de subsidiaire beschermingsstatus in Palestijnse dossiers. Deze opschorting betrof enkel dossiers van Palestijnen uit de Gazastrook en de Westbank waarin het CGVS volgens zijn beleid zoals bepaald voor 7 oktober zou geconcludeerd hebben een vluchtelingenstatus op basis van de Conventie van Genève te weigeren. 

Het is gebruikelijk dat het CGVS bij het uitbreken van een conflict of bij een gewijzigde situatie een tijdelijke en gedeeltelijke bevriezing inlast van de dossierbehandeling.  Het is in soortgelijke situaties nodig om voldoende actuele en objectieve informatie te verzamelen alvorens een correcte beoordeling te kunnen maken. Dit is ook in andere EU-lidstaten een gangbare praktijk.

Inmiddels is dit onderzoek afgerond en kan het CGVS de opgeschorte dossiers deblokkeren. Het CGVS hervat de behandeling van alle Palestijnse dossiers.

De situatie in Gaza wijst duidelijk op een nood aan internationale bescherming. Het CGVS zal evenwel in elk dossier de individuele beschermingsnood grondig onderzoeken.

19 december 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.