Hervatting gehoren niet-begeleide minderjarige verzoekers

De gehoren met niet-begeleide minderjarig verzoekers worden weldra hervat. Voogden worden vanaf 9 juli gecontacteerd om het gehoor met hun pupil vast te leggen.

Wie wordt eerst opgeroepen?

Jongeren die het langst in procedure zitten worden in principe het eerst opgeroepen, evenals kinderen jonger dan 12 jaar.

Neerleggen van documenten en stavingstukken

Het is van belang dat het CGVS over alle nodige documenten en stukken ter staving van de identiteit, nationaliteit en vluchtmotieven beschikt, dit om een vlot verloop van het persoonlijk onderhoud en een snelle dossierbehandeling te kunnen verzekeren. Voogden ontvangen samen met de oproeping een bijkomende brief waarin zij worden uitgenodigd de nodige documenten en stavingstukken vóór het gehoor van hun pupil neer te leggen.

Bijzondere maatregelen

De gezondheid van onze medewerkers, de verzoekers en andere bezoekers van het CGVS blijft een prioriteit. Het is in de gegeven omstandigheden dan ook niet mogelijk om de normale lokalen voor een persoonlijk onderhoud met kinderen te gebruiken.

Ter bescherming van iedereen, zowel medewerkers als bezoekers, nemen we volgende maatregelen:

  • De verzoekers worden op gespreide uren opgeroepen. Dit is om 9.00 u, 9.30 u of 10.00 u.
  • De verzoekers wachten buiten met hun voogd tot zij naar binnen mogen voor hun persoonlijk onderhoud. De wachtzaal van het CGVS is in principe gesloten.
  • Het dragen van een mondmasker wordt verplicht voor kinderen ouder dan 12 jaar, de voogd en de advocaat tijdens het traject van het onthaal tot in het gehoorlokaal. Tijdens het gehoor is het dragen van het mondmasker niet verplicht.
  • Tussen alle personen in het gehoorlokaal zijn er plexiwanden geïnstalleerd. 

Meer uitleg en een video over de veiligheidsmaatregelen is terug te vinden in de rubriek ‘Info Corona’.

 

Verzoeken om versnelde behandeling

Het CGVS wordt momenteel geconfronteerd met een grote werklast en bijzondere werkomstandigheden. Vele jongeren wachten al enige tijd op een persoonlijk onderhoud. Dit brengt voor alle betrokkenen stress en spanning met zich mee. Om een evenredige wachttijd voor iedereen te verzekeren, wordt verzocht de vragen tot versnelling te beperken tot echt bijzondere situaties.

 

08 juli 2020

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.