Hervatting dossierbehandeling Soedan

In april 2023 brak er in Soedan een intern conflict uit tussen de Sudanese Armed Forces (SAF) onder leiding van de voorzitter van de overgangsraad, generaal Al-Burhan en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) onder leiding van generaal Hemedti. Naar aanleiding van de uitbraak van dit gewelddadig intern conflict, ging het CGVS over tot de opschorting van de behandeling van alle Soedanese dossiers.

Het is gebruikelijk dat het CGVS bij het uitbreken van een conflict of bij een gewijzigde situatie een tijdelijke bevriezing inlast van de dossierbehandeling. Het is in soortgelijke situaties nodig om voldoende actuele en objectieve informatie te verzamelen alvorens een correcte beoordeling te kunnen maken. Dit is ook in andere EU-lidstaten een gangbare praktijk.

Inmiddels is dit onderzoek afgerond en kan het CGVS de opgeschorte dossiers deblokkeren. Het CGVS hervat de behandeling van de Soedanese dossiers uit Darfur, Kordofan, Blauwe Nijl en Khartoem; en dit vanaf de week van 26 februari 2024. Dossiers van verzoekers uit de overige regio’s worden tot nader orde niet behandeld.

De situatie in Soedan wijst duidelijk op een nood aan internationale bescherming in de vorm van de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming. Een individuele beoordeling zal gebeuren om te kunnen vaststellen of de nationaliteit en de beweerde regio van herkomst vaststaat.

05 februari 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.