HERVATTEN VAN GEHOREN OP HET CGVS

Het CGVS hervat geleidelijk de persoonlijke onderhouden vanaf 8 juni 2020. De gezondheid van onze medewerkers, de verzoekers en andere bezoekers van het cgvs blijft een prioriteit.

Op vrijdag 13 maart 2020 heeft de commissaris-generaal beslist het houden van gehoren tot nader order op te schorten om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

In aansluiting op de beslissing van 18 maart 2020 van de Nationale Veiligheidsraad werd er beslist in eerste instantie in te zetten op het finaliseren van dossiers waarvoor er al eerder een gehoor was georganiseerd. Tegelijkertijd zijn we gestart met de voorbereiding van een actieplan gericht op het hervatten van gehoren.

Voor het hervatten van de gehoren werden verscheidene scenario’s onderzocht: de organisatie van gehoren via skype en het hervatten van de gehoren op het CGVS. Op korte tijd is de enige mogelijke piste het hervatten van gehoren op het CGVS.

We laten in eerste instantie een beperkt aantal gehoren per dag plaatsvinden. Minderjarige asielzoekers worden voorlopig nog niet opgeroepen op het CGVS.

Om de gehoren te laten plaatsvinden in de beste omstandigheden nemen we een hele reeks maatregelen. Daarmee willen we:

  • Garanderen dat de gehoren kunnen plaatsvinden met respect voor de social distancing en de vooropgestelde hygiënische regels.
  • Voorkomen dat zieke of besmette personen naar het CGVS komen.  We hebben afspraken gemaakt met Fedasil om te voorkomen dat zieke of besmette personen naar het CGVS komen. We sensibiliseren ook tolken en advocaten om deze maatregel strikt op te volgen en zien hier op het CGVS ook op toe.

Ter bescherming van iedereen, zowel medewerkers als bezoekers, nemen we volgende beschermingsmaatregelen:

  • de verzoekers worden op gespreide uren opgeroepen.
  • de verzoekers wachten buiten tot zij naar binnen mogen voor hun persoonlijk onderhoud. De wachtzaal van het CGVS is in principe gesloten.
  • Het dragen van een mondmasker wordt verplicht tijdens het traject van het onthaal tot in het gehoorlokaal. Tijdens het gehoor is het dragen van het mondmasker niet verplicht.
  • Tussen alle personen in het gehoorlokaal worden er drie plexi wanden geïnstalleerd.

In bijlage vindt u een lijst van alle maatregelen die het CGVS heeft genomen.

27 mei 2020

Nieuw adres CGVS