Gids voor minderjarigen en hun ouder(s) of voogd

Het CGVS lanceert de GIDS VOOR BEGELEIDE KINDEREN IN DE ASIELPROCEDURE IN BELGIË evenals de GIDS VOOR OUDERS OF VOOGDEN VERGEZELD DOOR MINDERJARIGE KINDEREN.

De GIDS VOOR BEGELEIDE KINDEREN IN DE ASIELPROCEDURE IN BELGIE informeert kinderen die hun ouders of voogd vergezellen over hun recht om tijdens de asielprocedure van hun ouders of voogd in België te worden gehoord.

De GIDS ‘Het recht gehoord te worden’, die bestemd is VOOR OUDERS OF VOOGDEN VERGEZELD DOOR MINDERJARIGE KINDEREN, informeert ouders of voogden die in België een asielprocedure hebben opgestart over het recht van de kinderen die hen vergezellen om te worden gehoord.

Met deze gidsen wil het CGVS tegemoetkomen aan de plicht tot informatieverlening waartoe het wettelijk verplicht is.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) deelt de gidsen uit aan begeleide minderjarigen en hun ouder(s) of voogd die asiel aanvragen in ons land. Gezinnen met verschillende kinderen ontvangen een brochure voor de ouder(s) of voogd en daarnaast een brochure voor de minderjarige kinderen in de taal van hun voorkeur.

De gidsen verschijnen in het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Pashtu, Albanees en Russisch. Je kan ze raadplegen op de CGVS-website https://www.cgvs.be/nl/publicaties.

Het CGVS dankt de DVZ voor zijn steun bij de verspreiding van de brochures. Het is in het belang van het kind dat we het, evenals zijn ouder(s) of voogd, correct informeren over zijn/haar rechten in België.

Deze gidsen kwamen tot stand met de steun van AMIF, het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

29 mei 2019

Nieuw adres CGVS