Familierechtbank bevoegd voor statuut van staatloosheid

Actueel / Familierechtbank bevoegd voor statuut van staatloosheid

Voortaan is de familierechtbank bevoegd voor zaken betreffende het statuut van staatloosheid. Vroeger was het de rechtbank van eerste aanleg.

Een staatloze is een persoon die door geen enkele staat – volgens de nationaliteitswetgeving van die staat – als onderdaan wordt beschouwd. Deze persoon kan wel een land van gewoonlijk verblijf hebben maar heeft niet noodzakelijk dezelfde rechten als een persoon met de nationaliteit van dat land.

De Belgische wetgeving heeft momenteel geen specifieke administratieve procedure of instantie voor de erkenning van de status van staatloze.

De wet houdende de vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht, alsook van notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake Justitie, de zogenaamde wet Potpourri V, werd op 6 juli 2017 goedgekeurd in de Kamer.

Deze wet vertrouwt geschillen, verbonden aan vragen met betrekking tot de nationaliteit en met betrekking tot het statuut van staatloosheid, voortaan uitdrukkelijk toe aan de familierechtbank. Hiervoor was de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.

De wet is op 3 augustus 2017 in werking getreden.

Voor meer informatie hierover, zie: www.cgvs.be/nl/staatlozen.

07 september 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .