EASO publiceert jaarverslag over asielsituatie EU+ in 2016

Actueel / EASO publiceert jaarverslag over asielsituatie EU+ in 2016

Het Europees Asielondersteuningsbureau (EASO) publiceerde vandaag zijn jaarverslag 2016.

Dit jaarverslag biedt een overzicht van het aantal en de aard van de asielaanvragen die ingediend werden in alle EU-lidstaten plus Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein (de EU+).  Het verslag maakt een analyse van asieltrends en de voornaamste uitdagingen en de reacties daarop het afgelopen jaar. Ook belangrijke institutionele en juridische ontwikkelingen komen aan bod. Verder laat het verslag zien hoe het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) in de praktijk functioneert.

De belangrijkste bevindingen :

  • In 2016 werden bijna 1,3 miljoen asielaanvragen geregistreerd in de EU+. Dit is een daling van 7% ten opzichte van 2015.
  • De meeste asielaanvragen in 2016 in de EU+ werden ingediend door personen afkomstig uit Syrië, gevolgd door Afghanistan, Irak, Pakistan en Nigeria. De belangrijkste bestemmingslanden waren Duitsland, Italië, Frankrijk, Griekenland en Oostenrijk. 
  • In 2016 vroegen meer dan 65.000 niet-begeleide minderjarigen asiel aan. Dat is 37% minder dan vorig jaar. 37% van deze aanvragen werden ingediend door Afghanen.
  • In 2016 werden bijna 1,15 miljoen first-instance beslissingen genomen. Dit is bijna een verdubbeling in vergelijking met het voorgaande jaar.
  • Verschillende EU-landen herstructureerden hun interne asielsysteem en pasten hun beleid op diverse vlakken aan.
  • EASO zette zijn operationele ondersteuning  voor Griekenland, Italië, Cyprus en Bulgarije voort en ging verder met het relocatieprogramma dat reeds in september 2015 was opgestart.

Meer informatie: www.easo.europa.eu

05 juli 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .