Coronavirus - gehoren opgeschort

Het CGVS neemt bijkomende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

De persoonlijke onderhouden op het CGVS gaan tot nader order niet door

De persoonlijke onderhouden met verzoekers in een gesloten centrum die via videoconferentie gehouden worden, gaan in principe wel door.

De opdracht van het CGVS, het nemen van beslissingen voor verzoeken tot internationale bescherming, wordt beschouwd als een noodzakelijke opdracht, d.w.z. een opdracht die verder gegarandeerd moet worden. 

Dossiers die in behandeling zijn, worden verder behandeld. Vragen tot het bekomen van attesten worden eveneens behandeld.

Het CGVS ontvangt momenteel geen bezoekers en werkt achter gesloten deuren.

Het welzijn van de werknemers, de verzoekers en de andere bezoekers van het CGVS is prioritair. 

Vragen omtrent de verzoeken om internationale bescherming en de persoonlijke onderhouden kunnen gericht worden aan de Helpdesk Asielprocedure/Advocaten via cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be. Je kan hen telefonisch bereiken op 02/205 53 05.

Erkende vluchtelingen en staatlozen richten hun vragen en aanvragen om documenten te verkrijgen, rechtstreeks tot de Helpdesk Erkende vluchtelingen via cgrefugees@ibz.fgov.be. Je kan hen telefonisch bereiken op 02/205 53 07.

17 maart 2020

Nieuw adres CGVS