Commissaris-generaal bezoekt hervestigingsmissie in Libanon

Actueel / Commissaris-generaal bezoekt hervestigingsmissie in Libanon

Van 4 tot 6 september 2017 vergezellen Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, en Jean-Pierre Luxen, de directeur-generaal van Fedasil, staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken, die een hervestigingsmissie bezoekt in  Libanon.

Wat is hervestiging?

Hervestiging of ‘resettlement’ is het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht te geven.

Hervestiging is één van de drie duurzame oplossingen voor slachtoffers van vervolgingen, naast terugkeer naar het land van herkomst en integratie in het gastland. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) gaat voor elk van de betrokken vluchtelingen eerst na of terugkeer naar het land van herkomst (Return) of lokale integratie in het eerste opvangland (Reintegration) geen (betere) optie zijn. Enkel als deze twee alternatieven niet mogelijk zijn, kan er sprake zijn van hervestiging (Resettlement).

Verloop selectie en overbrenging van vluchtelingen voor hervestiging

In eerste instantie maakt UNHCR een selectie uit de grote groep vluchtelingen in de wereld. UNHCR hanteert hiervoor verschillende selectiecriteria. Enkel na toekenning van de vluchtelingenstatus door UNHCR en na een grondige screening van de hervestigingsnood, neemt België de dossiers in aanmerking.

Na de voordracht door UNHCR licht het CGVS deze dossiers eerst grondig door. De Belgische veiligheidsdiensten screenen ook de voorgedragen dossiers. Het CGVS organiseert vervolgens een selectiemissie naar het opvangland en neemt er interviews af van de voorgedragen vluchtelingen met het oog op de verificatie van hun actuele vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. Het CGVS maakt op basis van de ingewonnen informatie een selectie-advies over aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, die vervolgens de instructie geeft aan de Dienst

Vreemdelingenzaken om voor de geselecteerde groep reisdocumenten voor de komst naar België op te maken.

Nadat het selectieproces is afgerond, coördineert Fedasil in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de FOD Buitenlandse Zaken de aflevering van de nodige reis- en identiteitsdocumenten i.v.m. de overbrenging van deze personen naar België. Voor de praktische organisatie van deze reis wordt samengewerkt met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die op dit vlak een bijzondere expertise heeft. Voor hun komst naar België, organiseert Fedasil voor de vluchtelingen een culturele oriëntatiecursus, waarbij ze voorbereid worden op een leven in België.

Bezoek aan de selectie- en culturele oriëntatiemissie in Libanon
Het huidige bezoek in Libanon vindt plaats in het kader van de selectiemissie van het CGVS en de culturele oriëntatiemissie van Fedasil. Daarnaast brengt de delegatie onder meer ook een bezoek, met een vertegenwoordiger van UNHCR, aan een nederzetting van Syrische vluchtelingen in de Bekaa vallei.

Dit jaar al 774 vluchtelingen hervestigd

België zal in 2017 ongeveer 1.150 vluchtelingen hervestigen, van wie 1.050 Syrische vluchtelingen. Van deze 1.050 komen er 600 uit Turkije. De overige Syrische vluchtelingen worden hervestigd uit Libanon (300) en Jordanië (150). In totaal organiseert het CGVS dit jaar 8 selectiemissies, waarvan er al 6 hebben plaatsgevonden: 4 naar Turkije, 1 naar Libanon en 1 naar Jordanië. Momenteel vindt dus de tweede missie naar Libanon plaats en in het najaar volgt nog een missie naar Oeganda voor de selectie van een 100-tal kwetsbare Congolese vluchtelingen die in Oeganda hun toevlucht hebben gezocht.

Dit jaar kwamen al 774 vluchtelingen via hervestiging aan in België: 156 Syrische vluchtelingen vanuit Jordanië, 9 vanuit Libanon en 609 uit Turkije.

06 september 2017

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .