CGVS verleent asiel aan meer dan 5.500 Syriërs

Van 2011 tot en met mei 2015 heeft het CGVS aan 5.528 Syriërs asiel verleend. Het beschermingspercentage voor Syriërs in 2015 is 97 %. Syrië is het eerste land in de top 5 van herkomstlanden van asielzoekers met het hoogst aantal door het CGVS toegekende beschermingsstatussen. Het CGVS vervult op deze manier ten volle zijn opdracht, namelijk bescherming geven aan personen die bescherming nodig hebben.

In maart 2011 begon in Syrië een bloedig conflict met een verwoestende impact op de burgerbevolking, met als gevolg enorme aantallen slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen.

De meeste vluchtelingen die het land zijn ontvlucht, bevinden zich in buurlanden zoals Turkije, Jordanië en Libanon, vaak in zeer precaire omstandigheden. Sommigen zijn erin geslaagd om in hun zoektocht naar veiligheid Europa te bereiken.

09 juli 2015