Bijsturing procedure voor het overmaken van stukken ter ondersteuning van een verzoek om internationale bescherming

Het CGVS stelt haar werkwijze voor het overmaken van stukken - die op 1 maart in voege ging - bij.

Vanaf maandag 15 mei is het terug mogelijk om stukken ter ondersteuning van een verzoek om internationale bescherming via mail over te maken. Het gaat dan om documenten in JPEG, PNG, PDF, Word of andere Microsoft Office bestandsformaten. Er kunnen geen stukken overgemaakt worden via internetlinken (dus geen YouTube, geen WeTransfer en niets dat kan leiden naar een onveilige website). CD-ROM’s of USB-sticks met video- of audiofragmenten kunnen via gewone of aangetekende post of via afgifte aan het onthaal (tegen ontvangstbewijs) overgemaakt worden. Licht de relevantie hiervan dan kort toe in de inventaris die je bij de toelichting kan terugvinden.

Ook zal het vanaf maandag 15 mei mogelijk zijn om de bundel stukken in papieren versie over te maken via gewone post.

De bundel documenten kan dus op één van volgende manieren aan het CGVS bezorgd worden:

  • Stuur de bundel per aangetekende zending of via gewone post naar Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Rue Ernest Blérot 39, 1070 Brussel.
  • Geef de bundel af aan het onthaal van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen (Rue Ernest Blérot 39, 1070 Brussel). Je krijgt dan een ontvangstbewijs.
  • Stuur de bundel via e-mail naar het CGVS (CGRA-CGVS.Dispatching@ibz.fgov.be).

We wijzen ook op het belang om originele documenten die aantonen wie je bent, waarom je jouw land verliet hebt en hoe je naar België reisde zo snel mogelijk aan het CGVS over te maken. Wacht dus niet tot de dag van het interview om deze documenten aan het CGVS te bezorgen. Zo kunnen we je verzoek vlotter behandelen.

Vermeld steeds duidelijk je volledige naam en je dossiernummer bij het CGVS. Heb je nog geen dossiernummer bij het CGVS, vermeld dan je O.V. nummer. Het O.V.-nummer is het dossiernummer dat je bij de Dienst Vreemdelingenzaken hebt gekregen.

Meer uitgebreide informatie kan je terugvinden in deze toelichting die ook een inventaris bevat. We raden aan om steeds gebruik te maken van deze inventaris bij het overmaken van stukken. Het is belangrijk dat de verzoeker zich aan deze medewerkingsplicht houdt om een vlotte en kwalitatieve behandeling van zijn verzoek mogelijk te maken.

15 mei 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.