Bericht aan advocaten

We doen er op het CGVS alles aan om de persoonlijke onderhouden veilig te laten verlopen. We willen de advocaten ook de mogelijkheid geven om hun cliënten optimaal bij te staan.

We vestigen hiervoor de aandacht op volgende punten:

  • We vragen de advocaten die naar het CGVS komen om hun cliënt bij te staan tijdens een persoonlijk onderhoud om op tijd te komen. Advocaten die te laat komen, moeten wachten aan de balie. Om het half uur begeleidt een onthaalmedewerker de advocaten die te laat kwamen naar hun gehoorlokaal.
  • We vragen om voor het persoonlijk onderhoud de tussenkomst als advocaat te melden aan de Helpdesk advocaten. Indien dit niet gebeurd is, dient  de advocaat op voorhand het formulier zelf af te printen, in te vullen en af te geven aan onze balie. Dit geldt ook voor advocaten die in loco optreden.
  • We vragen om kopieën van alle documenten die de verzoeker wil neerleggen ter staving van het asielrelaas op voorhand per mail over te maken, zodat het persoonlijk onderhoud zo vlot mogelijk kan verlopen. Een duidelijke vermelding van de naam van de verzoeker en het dossiernummer is noodzakelijk.
  • Wanneer een advocaat ziek is, of zich in quarantaine bevindt, kan hij/zij zich laten vervangen en kan het persoonlijk onderhoud niet worden uitgesteld.

Advocaten kunnen steeds met hun vragen terecht bij CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be.

23 oktober 2020

Nieuw adres CGVS