Beleidswijziging asielverzoeken van Palestijnen uit Gaza

Tot voor kort erkende het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) aan personen afkomstig uit Gaza in het algemeen de status van vluchteling. Dit is niet langer zo.

De evolutie van de situatie in de Gazastrook rechtvaardigt een herziening van het beleid van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) ten aanzien van asielverzoeken van Palestijnen uit Gaza. De situatie in Gaza is nog steeds precair en problematisch voor velen, maar niet voor iedereen. Vandaar de noodzaak om elke asielaanvraag grondig te beoordelen op zijn individuele merites. De toekenning van een status is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzoeker.

Een belangrijk nieuw gegeven hierbij is de reële mogelijkheid tot terugkeer vanuit Egypte. In de eerste helft van 2018 was de grensovergang in Rafah dicht waardoor terugkeer naar Gaza vanuit Egypte zo goed als onmogelijk was. Sinds een aantal maanden is de grensovergang terug open. Bovendien patrouilleren de Egyptische veiligheidsdiensten in de regio Noord-Sinaï. De mogelijkheid tot terugkeer is een belangrijk element bij de beoordeling van de vrees en het risico bij terugkeer in het kader van artikel 1D van het Vluchtelingenverdrag.

Het CGVS volgt de situatie in Gaza permanent op. Mocht de situatie veranderen, wordt het beleid opnieuw gewijzigd.

Het CGVS blijft als basisprincipe hanteren dat wie bescherming (vluchteling of subsidiaire bescherming) nodig heeft, deze ook moeten krijgen. Het CGVS kent bescherming toe rekening houdend met de reële actuele situatie op basis van een grondig onderzoek van alle elementen.

05 december 2018