Beleid ten aanzien van El Salvador

Het aantal verzoekers uit El Salvador is de voorbije maanden sterk toegenomen. Dit kan te maken hebben met de zeer hoge beschermingsgraad voor El Salvador. Zo kan de perceptie ontstaan zijn dat verzoekers uit El Salvador in België zo goed als systematisch een beschermingsstatus verkregen.

Dit is niet zo.

We stellen vast dat meer en meer verzoekers uit El Salvador geen nood hebben aan bescherming. De voorbije weken werden naast beslissingen tot toekenning van een status daarom ook consequent beslissingen van weigering van een status genomen.

Verzoeken van personen uit El Salvador worden, zoals voor personen uit andere landen, op individuele merites beoordeeld. Indien er een nood aan bescherming bestaat, wordt de status van vluchteling of de status van subsidiaire bescherming verleend. Indien er geen nood aan bescherming bestaat, wordt een weigeringsbeslissing genomen.

De situatie in El Salvador is om diverse redenen problematisch. Maar de situatie is niet van dien aard dat elke persoon uit El Salvador nood heeft aan internationale bescherming.

10 oktober 2019

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.