Beleid Afghanistan

In augustus 2021 was er beslist tot een tijdelijke opschorting van de beslissingen voor verzoekers uit Afghanistan. Begin oktober werd die beslissing verlengd tot 15 november 2021. Net als andere EU-landen, beschikten we niet over de vereiste informatie over de situatie in Afghanistan.

Intussen beschikken we over meer informatie.

Voor eind januari ’22 zal de tijdelijke opschorting van de beoordeling van de status van subsidiaire bescherming opgeheven worden. Vanaf februari zullen er opnieuw beslissingen genomen worden voor Afghaanse dossiers waarin al een persoonlijk onderhoud plaatsvond, maar waarvoor nog geen beslissing genomen is.

De komende weken blijft het huidige beleid van toepassing:

De behandeling van de dossiers (de organisatie van persoonlijke onderhouden) blijft gewoon doorlopen.

Volgende beslissingen kunnen genomen worden:

  • De toekenning van de vluchtelingenstatus
  • De beslissing van niet-ontvankelijkheid voor een persoon met een beschermingsstatus in een andere lidstaat.

Worden in het algemeen opgeschort:

  • De beoordeling van de status van subsidiaire bescherming. Het gaat om de volgende beslissingen:
    • De weigering van de status van vluchteling en subsidiaire bescherming,
    • De toekenning van de status van subsidiaire bescherming.
  • De betekening van beslissing van niet-ontvankelijkheid voor volgende verzoeken. Voor de volgende verzoeken wordt er per dossier nagegaan of er relevante nieuwe elementen zijn. In geval van nieuwe relevante elementen wordt er een beslissing van ontvankelijkheid genomen. Er wordt voorlopig geen beslissing van niet-ontvankelijkheid betekend.
06 januari 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.