Behandelingstermijnen verzoeken om internationale bescherming

Sinds de tweede helft van 2018 tot op vandaag is het aantal verzoeken om internationale bescherming fors gestegen. Het CGVS kan hierdoor niet alle dossiers binnen korte termijn behandelen. U kan hier meer informatie lezen over de redenen van de langere behandelingstermijnen alsook over het tijdsbestek waarbinnen een beslissing te verwachten valt.

In de tweede helft van 2018 steeg het aantal verzoeken om internationale bescherming fors. Deze trend zette zich in 2019 door. Het CGVS kan hierdoor niet alle dossiers binnen korte termijn behandelen.

Eind oktober 2019 waren er 9.907 asieldossiers hangende op het CGVS waarin nog geen beslissing werd genomen.

Het CGVS is er wettelijk toe verplicht een aantal dossiers bij voorrang te behandelen. Het gaat om de dossiers van:

  • personen die een volgend verzoek indienen (link)
  • personen die al bescherming verkregen in een andere lidstaat van de EU (link)
  • personen die worden vastgehouden (link)
  • personen afkomstig uit een veilig land van herkomst (link)

Voor deze prioritaire dossiers, waarvan het aantal in 2019 sterk is toegenomen, moet het CGVS binnen zeer korte tijd na overdracht ervan door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing nemen.

Verzoeken die ingediend werden voor 1 januari 2018

Het CGVS heeft nog een beperkt aantal dossiers te behandelen waarvan het verzoek voor 1 januari 2018 werd ingediend. Het gaat voornamelijk om dossiers waarvoor het CGVS al een beslissing genomen had, maar die na vernietiging door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) teruggestuurd werden naar het CGVS. Voor deze dossiers zal het CGVS voor eind januari 2020 een nieuwe beslissing nemen.

Verzoeken die ingediend werden na 1 januari 2018

Door de forse stijging van het aantal verzoeken sinds de tweede helft van 2018 beschikt het CGVS over een groeiende werkvoorraad, waarvan niet alle dossiers binnen korte tijd behandeld kunnen worden.

Voor deze verzoekers geldt een langere wachttijd. Het CGVS heeft begrip voor de spanning die een onzekere situatie met zich mee brengt.

Het CGVS doet er alles aan om de wachttijden tijdens de procedure te beperken. Om dit te realiseren werd er op het CGVS sinds de zomer van 2019 tot op heden extra personeel aangeworven dat na een doorgedreven opleiding ingezet wordt in de dossierbehandeling. Samen met de andere medewerkers doen zij er alles aan om zoveel mogelijk beslissingen te nemen. Tegelijkertijd blijft het CGVS oog hebben voor de kwaliteit van elke beslissing.

Neem geen contact op met ons terwijl u op een gehoor of beslissing wacht

We vragen u het CGVS niet te contacteren per telefoon of mail om een stand van zaken te krijgen over uw asieldossier of om een versnelling aan te vragen. Dit leidt alleen tot bijkomende werklast voor het CGVS en zal niet leiden tot een versnelling van het onderzoek van uw verzoek. Het CGVS beantwoordt dergelijke vragen niet.

We houden u op de hoogte

Behandelingstermijnen kunnen, afhankelijk van de instroom van verzoekers en de capaciteit van het CGVS om die instroom te verwerken, veranderen. Bij aanpassingen publiceert het CGVS hierover nieuwe informatie op de website.

02 december 2019

Nieuw adres CGVS