Behandeling Afghaanse verzoeken

Zoals eerder aangekondigd, neemt het CGVS sinds maart 2022 opnieuw beslissingen in alle Afghaanse dossiers, nadat er een gedeeltelijke opschorting was na de machtovername door de taliban.

Naar aanleiding van enkele arresten inzake beslissingen van het CGVS, heeft het CGVS de COI geactualiseerd en het beleid verder op punt gezet.

Sinds deze week is de dossierbehandeling voor Afghaanse verzoeken volledig hervat. Het beleid werd niet fundamenteel aangepast en de vorige toelichting hieromtrent is nog steeds van toepassing.

24 mei 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.