Asyluminbelgium.be viert haar tweede verjaardag !

De website www.asyluminbelgium.be bestaat inmiddels twee jaar. Het CGVS creërde deze website om verzoekers om internationale bescherming correct te informeren over de asielprocedure.

De website is gecreëerd in 9 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Farsi, Pashtou, Somali en Tigrinya) en is gestructureerd rondom 4 filmpjes die de volledige asielprocedure doorlopen. In de filmpjes volgen we Zana, een ex-asielzoekster, die het verloop van haar asielprocedure zelf toelicht. Alle tekst is ook beschikbaar in een audio-versie.

De inhoud van de website focust vooral op hoe verzoekers zich goed kunnen voorbereiden op het persoonlijk onderhoud op het CGVS en op het verloop van het persoonlijk onderhoud zelf.

We danken alle begeleiders, advocaten, vrijwilligers en anderen die deze website delen met de verzoekers om internationale bescherming die zij bijstaan. Zo krijgen de verzoekers reeds voor hun komst naar het CGVS zicht op hoe het eraan toe gaat op het CGVS. Een optimale voorbereiding kan bijdragen aan een vlotter verloop van de asielprocedure.

21 maart 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.