Asielstatistieken september 2022

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2022 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In september registreerde de DVZ 4.009 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Burundi en Syrië staan in september 2022 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Turkije, Eritrea, Iran, Kameroen, Congo (DRC) en Irak vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In september 2022 nam het CGVS 2.006 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.428 personen.
  • In september 2022 bedroeg het beschermingspercentage 40,8 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind september 2022 bedroeg de totale werklast 16.793 dossiers (19.718 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 4.800 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.993 dossiers maken de reële achterstand uit.
14 oktober 2022

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.