Asielstatistieken september 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2021 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In september registreerde de DVZ 3.089 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in september nog 237 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor september op 3.326.
  • Een zeer groot aantal verzoeken om internationale bescherming in september betreft personen afkomstig uit Afghanistan (1.121 personen). Velen onder hen zijn in België toegekomen via de evacuatieoperatie “Red Kite”.
  • Afghanistan, Syrië en Palestina staan in september 2021 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Somalië, Eritrea, Albanië, Irak, Moldavië, China en Turkije vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In september 2021 nam het CGVS 1.459 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.783 personen.
  • In september 2021 bedroeg het beschermingspercentage 51,2 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind september 2021 bedroeg de totale werklast 15.772 dossiers (19.432 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 11.572 dossiers maken de reële achterstand uit.
15 oktober 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.