ASIELSTATISTIEKEN SEPTEMBER 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2020 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In september registreerde de DVZ 1.961 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Afghanistan, Syrië en Turkije staan in september 2020 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Irak, Somalië, Albanië, Eritrea, Guinee en Congo (DRC) vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • Naar aanleiding van de afzonderingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, schortte het CGVS de geplande persoonlijke onderhouden in zijn lokalen vanaf 16 maart 2020 op. Het CGVS hervatte geleidelijk de persoonlijke onderhouden vanaf 8 juni 2020.
  • Het CGVS nam in september 1.087 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.272 personen.
  • In september 2020 bedroeg het beschermingspercentage 33,7 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind september 2020 bedroeg de totale werklast 12.129 dossiers (15.241 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 7.929 dossiers maken de reële achterstand uit.
14 oktober 2020

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.