Asielstatistieken september 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2018 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In september registreerde de DVZ 2.332 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Daarnaast kwamen in september nog 13 personen via hervestiging naar België. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor september op 2.345. Dit is een daling in vergelijking met augustus 2018 (2.368).
  • Syrië, Palestina en Afghanistan staan in september 2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Irak, Guinee, Turkije, Eritrea, Onbepaald, Burundi en Somalië vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In september 2018 nam het CGVS 1.136 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.442 personen.
  • In september 2018 bedroeg het beschermingspercentage 46 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind september 2018 bedroeg de totale werklast 5.247 dossiers (6.780 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 1.047 dossiers maken de reële achterstand uit.
08 oktober 2018

Nieuw adres CGVS