Asielstatistieken september 2015

  • In september 2015 werden in België 5.512 asielaanvragen ingediend, een stijging van 19,3 % in vergelijking met augustus 2015 en van 206,7 % in vergelijking met september 2014.
  • In september waren de voornaamste landen van herkomst van de asielzoekers Irak (2.207 aanvragen, 40 % van het totaal), Syrië (1.507 aanvragen, 27,3 %), Afghanistan (523 aanvragen, 9,5 %) en Somalië (175 aanvragen, 3,2 %). Irak en Syrië vertegenwoordigen twee derden (67,3 %) van alle asielaanvragen die in september 2015 in België werden ingediend. De asielzoekers van wie de nationaliteit onbepaald is (2,6 %), Rusland (1,4 %), de DR Congo (1,3 %), China (1,2 %), Guinee (1,1 %) en Albanië (1,1 %) vervolledigen de top 10 van de landen van herkomst.
  • Van de 5.512 asielaanvragen die in september werden geregistreerd, zijn er 346 (6,3 %) meervoudige aanvragen. Het percentage meervoudige aanvragen blijft dalen sinds begin 2015.
  • In september nam het CGVS in totaal 1.317 beslissingen. 196 beslissingen werden genomen in het kader van het onderzoek van de meervoudige aanvragen (79 beslissingen tot inoverwegingneming en 117 beslissingen tot niet-inoverwegingneming).
  • Van de 1.121 andere beslissingen (beslissingen ten gronde) die het CGVS in september nam, zijn er 534 beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 94 beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het beschermingspercentage in september 2015 bedraagt 56 % (628 positieve beslissingen op een totaal van 1.121 beslissingen ten gronde).
  • Eind september bedroeg de totale werklast van het CGVS 6.738 dossiers. 3.900 dossiers kunnen worden beschouwd als een normale werkreserve. De eigenlijke achterstand bedraagt 2.838 dossiers. Merk op dat de DVZ nog een aanzienlijk aantal dossiers van asielaanvragen die in augustus en september werden ingediend, aan het CGVS moet overdragen.
06 oktober 2015